Eastern Syriac :ܩܸܪ̈ܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܩܶܪ̈ܝܳܬܶܐ
Eastern phonetic :qi ' ria: té
Category :noun
[Country]
English :villages , hamlets , also ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ;
French :des villages , des hameaux , aussi ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ

Source : Other