Eastern Syriac :ܡܲܓ݂ܙܵܪܵܐ
Western Syriac :ܡܰܓ݂ܙܳܪܳܐ
Root :ܓܙܪ
Eastern phonetic :magh ' za: ra:
Category :noun
[Industry]
English :a pickax / a pickaxe ;
French :une pioche , un pic (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܙܪ

See also : ܟܘܼܠܒ݂ܵܐ, ܦܸܠܩܵܐ, ܟܸܠܒܵܐ, ܟܘܼܠܒ݂ܵܐ, ܟܘܼܠܘܼܢܓ, ܚܵܦܘܿܪܵܐ

Source : Bailis Shamun