Eastern Syriac :ܩܝܼܛܵܢܵܐ
Western Syriac :ܩܺܝܛܳܢܳܐ
Eastern phonetic :qi: ' ṭa: na:
Category :noun
[Animals]
English :a swine ;
French :un porc , un cochon ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܝܼܛܵܝܵܐ, ܡܵܫܘܿܫܵܐ, ܡܵܫܘܿܫܵܐ, ܚܙܝܼܪܵܐ, ܚܙܝܼܪܬܵܐ, ܥܘܼܙܠܵܐ, ܚܙܘܼܪܵܐ, ܚܙܘܼܪܬܵܐ, ܩܝܼܛܵܝܵܐ, ܩܝܼܛܵܝܬܵܐ

Bailis Shamun

Bailis Shamun

Source : Bailis Shamun