Eastern Syriac :ܦܠܸܫܬܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܦܠܶܫܬܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :pliš ' té ta:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Eastern Syriac

ܦܠܸܫܬܵܝܵܐ