Eastern Syriac :ܡܲܠܓ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܰܠܓ݂ܳܐ
Root :ܠܓ
Eastern phonetic :' mal gha:
Category :noun
[Human → Body]
English :organ of the mouth : the tongue ;
French :organe de la bouche : la langue ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܓ, ܠܲܓܠܘܼܓܸܐ, ܠܲܥܓܘܼܬܵܐ, ܠܲܥܸܓܵܐ, ܠܲܥܸܓ݂, ܠܘܼܥܵܓ݂ܵܐ, ܠܓܵܐ

See also : ܠܸܫܵܢܵܐ

Bailis Shamun

Bailis Shamun