Eastern Syriac :ܡܵܐܹܫ
Western Syriac :ܡܳܐܶܫ
Eastern phonetic :' ma: i:š
Category :verb
[Feeding]
English :to tongue , to lick , to lap (?) ;
French :passer la langue sur , lécher , laper (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܡܝܵܫܵܐ

See also : ܠܸܫܵܢܵܐ, ܡܵܛܹܚ, ܠܵܟܹܚ, ܠܟܵܚܵܐ

Bailis Shamun

Bailis Shamun