Eastern Syriac :ܓܸܢܸܫܝܵܐ
Western Syriac :ܓܶܢܶܫܝܳܐ
Eastern phonetic :gi ' ni šia:
Category :noun
[Human → Body]
English :the hip ;
French :la hanche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܹܐܒ݂ܵܐ ܕܓܸܢܸܫܝܵܐ

See also : ܚܲܫܵܐ ܕܚܪܵܘܵܬܹܐ, ܒܲܪܩܵܐ ܕܚܲܨܵܐ

Source : Bailis Shamun