Eastern Syriac :ܡܘܼܕܪܸܪܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܕܪܶܪܳܐ
Root :ܡܪܕܪ
Eastern phonetic :mu:d ' ri: ra:
Category :noun
English :polluted ;
French :pollué ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܪܕܪ, ܡܲܪܕܸܪ

See also : ܡܛܲܠܫܵܐ, ܛܲܢܦܵܐ, ܛܲܡܐܵܐ, ܫܘܼܚܬܵܢܵܐ, ܓܘܼܕܝܵܐ, ܟ̰ܘܼܦܠܸܢܵܐ, ܡܣܲܝܒ݂ܵܐ, ܡܛܵܘܫܵܐ, ܟ̰ܘܼܦܠܸܢܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Persian