Eastern Syriac :ܚܲܪ̈ܒܵܬܹܐ
Western Syriac :ܚܰܪ̈ܒܳܬܶܐ
Root :ܚܪܒ
Eastern phonetic :ḥa ' ra:b té
Category :noun
[City → Buildings]
English :ruins ;
French :des ruines ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܪܒ, ܚܵܪܵܒܝܼ, ܚܵܪܵܒ̈ܝܹܐ, ܚܲܪ̈ܒܵܬܹܐ

See also : ܘܵܝܪܵܢ, ܘܵܝܪܵܢ, ܚܵܪܵܒܝܼ, ܡܘܼܫܲܡܝܼܪ, ܡܝܼܪܲܬ, ܨܕܵܐ, ܡܣܲܚܦܵܬܹܐ

Source : Bailis Shamun