Eastern Syriac :ܩܝܵܫܬܵܐ
Western Syriac :ܩܝܳܫܬܳܐ
Eastern phonetic :' qia:š ta:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :coolness ;
French :la fraîcheur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܩܸܫܵܢܬܵܐ, ܩܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܩܝܵܫܬܵܐ, ܩܝܵܫܵܐ, ܡܲܩܘܼܫܹܐ, ܡܲܩܵܫܬܵܐ, ܩܝܼܫܵܐ

See also : ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܦܵܝܘܼܚܬܵܐ, ܩܝܵܫܬܵܐ

Source : Tobia Gewargis