Eastern Syriac :ܩܘܼܪܩܵܡܬܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܩܳܡܬܳܐ
Eastern phonetic :qu:r ' qa:m ta:
Category :noun
[Clothing]
English :a sock ;
French :une chaussette ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܓܸܪܘܝܼܬܵܐ, ܓܘܼܪܒ݂ܵܐ, ܛܘܼܒ݂ܝܵܐ, ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ, ܘܲܣܵܐ

Source : Bailis Shamun