Eastern Syriac :ܣܘܿܓ݂ܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܣܽܘܓ݂ܺܝܬܳܐ
Root :ܣܓܐ
Eastern phonetic :su: ' ghi: ta:
Category :noun
[Art → Singing]
English :an ode ;
French :une ode ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܲܕܪܵܫܵܐ, ܙܡܝܼܪܬܵܐ, ܡܫܘܼܚܬܵܐ, ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ

Source : Bailis Shamun