Eastern Syriac :ܡܟܲܦܪܵܐ
Western Syriac :ܡܟܰܦܪܳܐ
Root :ܟܦܪ
Eastern phonetic :m ' ka pra:
Category :adjective
[Human → Hygiene]
English :masculine singular : pure , purified ;
French :pur , purifié ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܦܪ, ܟܵܦܹܪ

See also : ܡܪܝܼܩܵܐ, ܫܝܼܓ݂ܵܐ, ܢܲܩܕܵܐ, ܡܚܲܠܠܵܐ, ܚܘܼܠܸܠܵܐ, ܬܲܡܝܼܙ, ܕܲܟ݂ܝܵܐ

Source : Bailis Shamun