Eastern Syriac :ܫܵܓ݂ܘܿܡܵܐ
Western Syriac :ܫܳܓ݂ܽܘܡܳܐ
Root :ܫܓܡ
Eastern phonetic :ša: ' ghu: ma:
Category :adjective
[Moral life → Quality]
English :open-handed , generous ;
French :généreux , qui a le cœur sur la main ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܓܡ

See also : ܓܲܒ݂ܝܵܐ, ܓܲܪܦܵܐ, ܡܝܲܬܪܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ, ܫܦܝܼܥ ܐܝܼܕܵܐ, ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ, ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ

Source : Bailis Shamun