Eastern Syriac :ܡܪܲܫܡܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܪܰܫܡܳܢܳܐ
Root :ܪܫܡ
Eastern phonetic :mraš ' ma: na:
Category :noun
[Art → Painting]
English :a painter's pencil ;
French :un pinceau ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܫܡ, ܪܘܼܫܡܵܐ, ܪܫܵܡܵܐ, ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬ, ܪܘܼܫܡܵܢܵܝܵܐ, ܪܵܫܸܡ

See also : ܟܵܢܸܫܬܵܐ ܕܸܨܒ݂ܵܥ, ܩܲܢܝܵܐ ܕܨܲܝܵܪܵܐ

Source : Bailis Shamun