Eastern Syriac :ܚܸܐܦܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܚܶܐܦܳܢܳܝܳܐ
Root :ܚܐܦܐ
Eastern phonetic :ḥi: pa: ' na: ia:
Category :adjective
[Moral life]
English :severe ;
French :sévère ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܐܦܐ

See also : ܥܲܙܝܼܙܵܐ, ܚܲܝܠܬܵܢܵܐ, ܙܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܙܲܪܒܵܢܵܐ, ܩܲܫܝܵܐ, ܙܪܝܼܦܵܐ, ܬܲܩܝܼܦܵܐ

Source : Bailis Shamun