Eastern Syriac :ܥܵܠܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܥܳܠܡ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' a:l mé
Category :noun
[Human being]
English :one's folks ;
French :les gens / les siens / les proches / la famille / son peuple ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܵܠܡܵܐ

See also : ܚܸܙܡܵܐ, ܥܲܡܡܹ̈ܐ, ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ, ܚܸܙܡܵܐ, ܚܸܙܡܵܢܹ̈ܐ, ܥܲܡܵܐ, ܥܲܡܡܹ̈ܐ, ܩܵܘܡܵܐ, ܩܘܼܛܢܵܐ, ܡܸܠܲܬ, ܝܲܨܝܼܨܵܐ, ܐܘܼܡܬ݂ܵܐ

Source : Tobia Gewargis