Eastern Syriac :ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܲܥܒܲܪ
Western Syriac :ܒܠܶܠܝܳܐ ܕܰܥܒܰܪ
Root :ܥܒܪ
Eastern phonetic :' bli lia: ' da: bar
Category :adverb
[Time]
English :overnight / during the night before , on the evening before / last night ;
French :pendant la nuit dernière , durant la nuit dernière / lors de la dernière nuit , hier soir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܒܪ, ܐܵܕ ܠܲܝܠܹܐ, ܠܸܠܝܼܬ݂ܵܐ, ܠܲܝܠܵܐܝܼ, ܠܲܝܠܘܿܢܵܐ, ܒܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܡܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܠܲܝܠܝܼ, ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ, ܠܲܝܠܹܐ, ܠܸܠܝܵܐ, ܒܠܲܝܠܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܒܠܸܠܝܵܐ ܕܲܥܒܲܪ

Source : Bailis Shamun