Eastern Syriac :ܡܵܠܵܐ
Western Syriac :ܡܳܠܳܐ
Root :ܡܠܐ
Eastern phonetic :' ma: la:
Category :noun
[Legal]
English :property / possessions ;
French :les biens , les possessions / la propriété / le patrimoine acquis ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܐ

See also : ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ, ܡܲܪܗܵܛܹ̈ܐ, ܨܸܒ݂ܘܵܬܵܐ, ܩܸܢܝܵܢܵܐ, ܥܘܼܬܪܵܐ

Source : Bailis Shamun