Eastern Syriac :ܐܝܼܬܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܐܺܝܬܽܘܬܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܐܝܬ
Eastern phonetic :i: tu: ta: ' na: i:t
Category :adverb
[Measures]
English :radically , fundamentally , per se ;
French :radicalement , fondamentalement , en soi , intrinsèquement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܝܬ, ܐܝܼܬ, ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܐܝܼܬ݂ܝܼܐܹܝܠ, ܒܲܪ ܐܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܐܝܼܬܸܢ, ܠܲܝܬ, ܐܝܼܒܝܼ, ܐܝܼܬ݂ ܒ, ܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܝܬܝܵܝܵܐ, ܐܝܼܬ݂, ܐܝܼܬܝܵܐ

See also : ܥܸܩܵܪܵܐ, ܫܲܬܐܸܣܬܵܐ, ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܐܘܼܣܝܼܵܐܝܼܬ, ܐܝܼܬܝܵܐܝܼܬ, ܓܵܢܵܐܝܼܬ, ܐܘܼܣܝܵܐܝܼܬ, ܝܵܬܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun