Eastern Syriac :ܩܵܛܹܠ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ
Western Syriac :ܩܳܛܶܠ ܐܰܒ݂ܽܘܗܝ
Root :ܩܛܠ
Eastern phonetic :' qa: ṭi:l a ' wu: hi:
Category :noun
[Country → Plants]
English :a nettle ;
French :une ortie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܠ, ܩܛܵܠܵܐ

See also : ܩܘܼܪܵܣܲܝܢܵܐ, ܩܲܪܨܲܒ݂ܬܵܐ

Source : Bailis Shamun