Eastern Syriac :ܓܲܪܒܲܝ ܡܲܕܢܲܚ
Western Syriac :ܓܰܪܒܰܝ ܡܰܕܢܰܚ
Eastern phonetic :' gar bé ' mad naḥ
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :Northeast ;
French :le nord-est ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܕܢܲܚ ܓܲܪܒܲܝ, ܓܲܪܒܲܝ ܡܲܕܢܲܚܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun