Eastern Syriac :ܩܕܵܡ ܗܵܫܵܐ
Western Syriac :ܩܕܳܡ ܗܳܫܳܐ
Eastern phonetic :' qda:m ' ha: šܵa:
Category :noun
English :up to now , until now , before now , heretofore ;
French :jusqu'ici / jusque là / jusqu'à présent , jusqu'à ce jour / avant maintenant , jusqu' à aujourd'hui ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܥܲܕܠܵܐ, ܐܵܕܝܼܵܐ, ܥܲܕܗܵܫܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ ܗܵܝܕܹܝܢ, ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun