Eastern Syriac :ܬܵܒܹܪ ܓܵܘܙܹ̈ܐ
Western Syriac :ܬܳܒܶܪ ܓܳܘܙ̈ܶܐ
Root :ܬܒܪ
Eastern phonetic :' ta: bi:r ' go: zé
Category :noun
[Feeding]
English :a nutcracker ;
French :un casse-noix ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܒܪ, ܬܒܲܪ, ܓܵܘܙܵܐ

Source : Bailis Shamun