Eastern Syriac :ܡܓܲܪܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܓܰܪܝܳܢܳܐ
Root :ܓܪܐ
Eastern phonetic :mga ' ria: na:
Category :noun
[Moral life → Will]
English :a stimulus , a source of inspiration (?) , an inspirator (?) / an instigator (?) / a galvanizer (?) ;
French :un stimulus , une source d'inspiration (?) , une inspiration (?) / un inspirateur (?) / un instigateur (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪܐ

See also : ܡܓܲܪܓ݂ܵܢܵܐ, ܡܙܲܩܬܵܢܵܐ, ܡܲܒܗܵܢܵܐ, ܡܢܲܦܫܵܢܵܐ, ܡܚܲܦܛܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun