Eastern Syriac :ܓܵܝܘܿܪܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܓܳܝܽܘܪܽܘܬܳܐ
Root :ܓܪ
Eastern phonetic :gé iu ' ru: ta:
Category :noun
[Professions]
English :prostitution ;
French :la prostitution ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪ, ܓܲܝܵܪܬܵܐ, ܓܲܝܵܪܵܐ, ܓܝܸܪܬܝܼܬܵܐ, ܓܲܝܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܵܘܪܵܐ

See also : ܓܕ݂ܵܝܬ݂ܵܐ, ܡܝܼܡܣܘܼܬܵܐ, ܓܲܓ݂ܘܵܝܘܼܬܵܐ, ܙܵܢܝܘܼܬܵܐ, ܓܵܝܘܿܪܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun