Eastern Syriac :ܩܸܫܵܐ
Western Syriac :ܩܶܫܳܐ
Root :ܩܫ
Eastern phonetic :' qi ša:
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :masculine : straw ; feminine : ܩܸܫܬܵܐ ;
French :masculin : la paille ; féminin : ܩܸܫܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܫ, ܩܫܵܫܵܐ

See also : ܓܕܝܼܡܵܬܹ̈ܐ, ܚܲܒܬ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun