Eastern Syriac :ܫܲܒ݂ܛܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܰܒ݂ܛܳܝܳܐ
Root :ܫܒܛ
Eastern phonetic :šo ' ṭa: ia:
Category :adjective
[Human → Family]
English :tribal / clan ;
French :tribal , clanique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܒܛ, ܫܲܒ݂ܛܵܐ, ܫܲܒ݂ܛܵܢܵܝܵܐ

See also : ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܵܐ, ܩܵܒܝܼܠܵܝܵܐ, ܫܸܪܫܵܢܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܝܵܐ, ܫܲܪܒܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܪܒ݂ܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun