Eastern Syriac :ܟܘܼܬܸܠܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܽܘܬܶܠܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ku: ' til ta:
Category :noun
[Feeding → Meal]
English :kibbeh, Lishani: kubba ; plural : ܟܘܼ̈ܬܠܵܬ݂ܵܐ ;
French :un kibba / Lishani : kubba ; pluriel : ܟܘܼ̈ܬܠܵܬ݂ܵܐ ;
Dialect :Tiari

See also : ܦܪܝܼܟ݂ܵܐ

Source : Other

Origin : Latin