Eastern Syriac :ܚܫܲܚܬܵܐ ܡܫܲܪܝܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܫܰܚܬܳܐ ܡܫܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :' ḥšaḥ ta: mša ria: ' ni: ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a prefix ;
French :un préfixe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܫܲܚܬ݂ܵܐ, ܡܫܲܪܝܵܢܝܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun