Eastern Syriac :ܣܵܦܹܩ
Western Syriac :ܣܳܦܶܩ
Root :ܣܦܩ
Eastern phonetic :' sa: pi:q
Category :verb
[Humanities → Geography → Rivers]
English :intransitive : to flow , to pour ;
French :intransitif : couler à flot , se déverser / se vider , affluer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܦܩ, ܣܵܦܘܼܩܹܐ, ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܦܝܼܩܵܐ, ܣܵܦܲܩܬܵܐ, ܣܦܵܩܬܵܐ, ܣܘܼܦܵܩܵܐ, ܡܣܲܦܩܵܢܵܐ, ܣܵܦܩܵܐܝܼܬ, ܣܵܦܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܦܸܩ, ܡܣܵܦܸܩ, ܠܣܦܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܦܝܼܩܬܵܐ, ܣܦܵܩܵܐ

See also : ܫܵܚܹܠ, ܫܵܦܹܟ݂, ܓ̰ܵܪܹܐ, ܫܲܪܫܸܪ, ܕܵܪܹܐ

Source : Bailis Shamun