Eastern Syriac :ܫܹܝܡܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܫܶܝܡܳܝܬܳܐ
Root :ܫܝܡ
Eastern phonetic :ši: ' mé ta:
Category :noun, adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :feminine of ܫܹܝܡܵܝܵܐ : Semitic , a Semite woman ;
French :féminin de ܫܹܝܡܵܝܵܐ : sémitique , une sémite ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܝܡ, ܫܹܝܡܵܝܵܐ, ܫܝܼܡܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun