Eastern Syriac :ܙܩܝܼܦܵܐ
Western Syriac :ܙܩܺܝܦܳܐ
Root :ܙܩܦ
Eastern phonetic :' zqi: pa:
Category :noun
[Religion]
English :a cross , a crucifix ;
French :une croix , un crucifix ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܙܩܦ, ܙܩܵܦܵܐ, ܙܵܩܸܦ, ܙܩܝܼܦܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ, ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ

Source : Oraham