Eastern Syriac :ܡܠܹܐ
Western Syriac :ܡܠܶܐ
Root :ܡܠܐ
Eastern phonetic :' mlé
Category :noun
English :full of / made with ; ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܡܠܹܐ ܐܸܒ̈ܒܵܢܹܐ : a fruit-cake , a pie ;
French :plein de / aux ; ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܡܠܹܐ ܐܸܒ̈ܒܵܢܹܐ : un gâteau aux fruits / une tarte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܐ, ܡܠܵܐ, ܡܸܠܝܵܐ, ܡܠܵܝܵܐ, ܡܠܝܼܬܵܐ, ܡܵܠܹܐ, ܡܸܠܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܠܵܝܬܵܐ, ܡܲܡܠܹܐ, ܡܸܫܬܲܡܠܹܐ, ܡܠܹܐ

Source : Bailis Shamun