Eastern Syriac :ܡܝܼܵܐ
Western Syriac :ܡܺܝܳܐ
Eastern phonetic :' mi: ia:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :1) water ; ܡܝܼܵܐ ܪܬܝܼܚܵܐ : boiling wtare , seething water . water boiling up ; ܡܝܼܵܐ ܙܵܘܘܿܪܹ̈ܐ : plasma ; 2) urine , piss ;
French :1) l'eau , l'onde ; ܡܝܼܵܐ ܪܬܝܼܚܵܐ : l'eau bouillante / bouillonnante / à ébullition ; ܡܝܼܵܐ ܙܵܘܘܿܪܹ̈ܐ : le plasma ; 2) l'urine , la pisse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܝܵܐ

See also : ܬܝܼܢܹ̈ܐ, ܬܲܦܫܘܼܪܬܵܐ

Source : Bailis Shamun