Eastern Syriac :ܦܵܬܘܿܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܦܳܬܽܘܩܳܝܳܐ
Root :ܦܬܩ
Eastern phonetic :pa: tu: ' qa: ia:
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :phonology ; consonant : plosive ;
French :phonétique ; consonne : occlusive ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܬܩ

See also : ܦܵܩܘܿܥܵܐ, ܦܘܼܠܛܵܐ

Source : Bailis Shamun