Eastern Syriac :ܫܵܥܹܪ
Western Syriac :ܫܳܥܶܪ
Eastern phonetic :' ša: i:r
Category :noun
[Professions]
English :see ܡܵܫܘܿܚܵܐ / ܡܪܲܟܒ݂ܵܢܵܐ / ܡܵܫܘܿܚܵܐ : a poet ;
French :voir ܡܵܫܘܿܚܵܐ / ܡܪܲܟܒ݂ܵܢܵܐ / ܡܵܫܘܿܚܵܐ : un poète ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܥܪܕܵܪ, ܫܵܥܹܪ, ܫܵܥܸܪܬܵܐ, ܫܸܥܪ

Source : Bailis Shamun