Eastern Syriac :ܣܲܓܝܼ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܣܰܓܺܝ ܗܶܓ݂ܝܳܢ̈ܶܐ
Root :ܣܓܐ
Eastern phonetic :' sa gi: hi ' ghia: na:
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :polysyllabic ;
French :polysyllabique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܓܐ, ܣܲܓܝܼܐܲܬ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ, ܗܸܓܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun