Eastern Syriac :ܡܲܕܪ̈ܘܿܢܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܡܰܕܪ̈ܽܘܢܝܳܬܶܐ
Eastern phonetic :ma dru ' nia: té
Category :noun
English :plural of ܡܲܕܪܘܿܢܵܐ : cylinders ;
French :pluriel de ܡܲܕܪܘܿܢܵܐ : des cylindres ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Other