Eastern Syriac :ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܢܽܘܢ̈ܶܐ
Root :ܒܪܐ
Eastern phonetic :b ' nu: né
Category :noun
[Human being]
English :see also ܬܵܘܠܕܵܬ݂ܵܐ / ܝܘܼܒܵܠܵܐ : posterity ;
French :voir aussi ܬܵܘܠܕܵܬ݂ܵܐ / ܝܘܼܒܵܠܵܐ : la postérité ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܐ

Source : Bailis Shamun