Eastern Syriac :ܫܟ݂ܝܼܚܘܼܬܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܟ݂ܺܝܚܽܘܬܳܢܳܝܳܐ
Root :ܫܟܚ
Eastern phonetic :šḥi: ḥu: ta: ' na: ia:
Category :adjective
English :pragmatic , down-to-earth ;
French :pragmatique , pratique / terre-à-terre / concret ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܟܚ

See also : ܥܒ݂ܵܕܵܝܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܝܵܐ, ܥܵܒ݂ܘܿܕܢܵܝܵܐ, ܦܪܲܩܛܝܼܩܵܝܵܐ, ܦܪܲܩܛܝܼܩܵܝܬܵܐ, ܢܸܣܝܵܢܵܝܵܐ, ܣܵܥܘܿܪܵܝܵܐ, ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun