Eastern Syriac :ܒܸܨܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܨܝܳܢܳܐ
Root :ܒܨܐ
Category :noun
English :see also ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ / ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ : a probe / an inquest , an inquiry , an investigation , a search , a research / research ; ܒܸܨܝܵܢܵܐ ܡܲܠܝܵܐ : a complete investigation ;
French :voir aussi ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ / ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ : une enquête , une recherche , une investigation ; ܒܸܨܝܵܢܵܐ ܡܲܠܝܵܐ : une recherche approfondie , une enquête complète ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܨܐ

See also : ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun