Eastern Syriac :ܪܟ݂ܵܫܵܐ
Western Syriac :ܪܟ݂ܳܫܳܐ
Root :ܪܟܫ
Eastern phonetic :r ' ḥa: ša:
Category :verb
[Human → Speech]
English :intransitive ; see also ܪܵܟܹܫ / ܥܵܢܹܐ / ܦܲܢܹܐ / ܡܲܓ݂ܝܸܒ݂ : to react ;
French :intransitif ; voir aussi ܪܵܟܹܫ / ܥܵܢܹܐ / ܦܲܢܹܐ / ܡܲܓ݂ܝܸܒ݂ : réagir / répondre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܟܫ, ܪܵܟܹܫ

See also : ܥܵܢܹܐ, ܥܢܵܝܵܐ, ܦܲܢܹܐ, ܦܲܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܓ݂ܝܸܒ݂, ܡܲܓ݂ܝܘܼܒܹܐ

Source : Bailis Shamun