Eastern Syriac :ܚܘܵܪܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܘܳܪܽܘܬܳܐ
Root :ܚܘܪ
Eastern phonetic :ḥva: ' ru: ta
Category :noun
[Colors]
English :whiteness , the state of being white , the white colour ;
French :la blancheur , le blanc , la couleur blanche ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܚܘܪ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܿܪܬܵܐ