Eastern Syriac :ܦܲܗܠܵܘܵܢܵܐ
Western Syriac :ܦܰܗܠܳܘܳܢܳܐ
Eastern phonetic :pah la: ' wa: na:
Category :noun
[Professions]
English :a tightrope walker , a rope-dancer / ܪܵܩܕܵܢܵܐ ܥܲܠܚܲܒ݂ܠܵܐ ;
French :un funambule / ܪܵܩܕܵܢܵܐ ܥܲܠܚܲܒ݂ܠܵܐ : un danseur de corde ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܲܗܠܘܼܘܵܢ

See also : ܪܵܩܕܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Persian