Eastern Syriac :ܚܵܠܝܼܦܵܐ
Western Syriac :ܚܳܠܺܝܦܳܐ
Eastern phonetic :ḥa: ' li: pa:
Category :noun
[Government]
English :1) a Caliph ; 2) a bishop especially Armenian ;
French :1) un calife ; 2) un évêque surtout arménien ;
Dialect :Eastern Syriac