Eastern Syriac :ܚܠܵܦܫܡܵܐ ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܚܠܳܦܫܡܳܐ ܡܚܳܘܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' ḥlap šma mḥe 'ia na
Category :noun
[Humanities → Language]
English :demonstrative pronoun
French :pronom démonstratif
Dialect :Urmiah