Eastern Syriac :ܚܸܡܵܐ
Western Syriac :ܚܶܡܳܐ
Root :ܚܡܡ
Eastern phonetic :' ḥim ma
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :the heat , high temperature ; ܚܸܡܵܐ ܝܠܹܗ : it is hot weather ;
French :la chaleur , la (haute) température ; ܚܸܡܵܐ ܝܠܹܗ : il fait chaud climat ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :ḥam «hot» «chaud»

Cf. ܚܲܡܚܘܼܡܹܐ, ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ, ܚܡܡ, ܚܐܵܡܵܐ, ܚܝܼܡܵܐ, ܚܝܵܡܬܵܐ, ܚܵܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬ, ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ, ܡܲܚܘܼܡܹܐ

Variants : ܚܘܼܡܵܐ

See also : ܫܚܘܼܢܝܵܐ