Eastern Syriac :ܚܲܡܛܵܢܵܐ
Western Syriac :ܚܰܡܛܳܢܳܐ
Eastern phonetic :ḥam ' ta na
Category :noun
[Army → War]
English :a rampart
French :un rempart , une protection (?)
Dialect :Urmiah