Eastern Syriac :ܚܢܵܡܝܼܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܢܳܡܺܝܝܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥna mi: ' iu: ta
Category :noun
[Human → Family]
English :affinity , relationship through marriage , kinship through marriage
French :affinité , parenté (par mariage)
Dialect :Urmiah